Югозападен университет "Неофит Рилски"

[ Вход ]

Кандидатстудентска кампания 2019. Изпити, резултати и класирания.

Обща информация
Прием на документи за кандидатстване по специалности

Срок за подаване: от 17 юни до 05 юли 2019 год.

Необходими документи
1. Комплект документи за кандидатстване (по образец на Университета).
2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.
3. Декларация /по образец в комплекта документи/, че кандидатът не се обучава или не се е обучавал по специалност субсидирана от държавата в ЮЗУ "Неофит Рилски" или друго висше училище.
4. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс и класиране.

Документите се приемат в:
1. Учебен корпус № 1 на Университета (Кандидатстудентски център - стая 1102А) от 8:00 до 17:00 ч. в делнични дни и от 9:00 до 15:00 ч. в събота и неделя 2.кандидатстудентските бюра в страната
ВАЖНО!


Кандидат-студентите могат да получат достъп до профила си, като въведат за потребителско име своя входен номер, а за парола - паролата, с която са били регистрирани.

От заплащане на такси за кандидатстване се освобождават лица, които са: кръгли сираци; с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военни инвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за деца лишени от родителски грижи; майки с три и повече деца и близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета (Съгласно чл. 14(2) от Правилника за приемане на студенти в ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр.Благоевград).

Ако попадате в някоя от горепосочените групи, моля обърнете се към кандидатстудентските бюра в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр.Благоевград или тези на територията на страната, за да предоставите изискуемите документи.

Още информация тук