Югозападен университет "Неофит Рилски"

[ Вход ]

Кандидатстудентска кампания 2018. Изпити, резултати и класирания.

Допълнителен прием за попълване на незаетите планови места
Обща информация

Комисията по прием на кандидатстудентските документи работи всеки делничен ден с работно време от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч.

Документите се подават в Учебен корпус №1 на университета (зала 1102А)

Информация за свободните места по специалности може да получите на обявените по-долу телефони:

073/ 588 546
073/ 588 595
073/ 588 596

Още информация тук
ВАЖНО!
Кандидат-студентите могат да получат достъп до профила си, като въведат за потребителско име своя входен номер, а за парола - паролата, с която са били регистрирани.

От заплащане на такси за кандидатстване се освобождават лица, които са: кръгли сираци; с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военни инвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за деца лишени от родителски грижи; майки с три и повече деца и близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета (Съгласно чл. 14(2) от Правилника за приемане на студенти в ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр.Благоевград).
Ако попадате в някоя от горепосочените групи, моля обърнете се към кандидатстудентските бюра в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр.Благоевград или тези на територията на страната, за да предоставите изискуемите документи.