Югозападен университет "Неофит Рилски"

[ Вход ]

Кандидатстудентска кампания 2018. Изпити, резултати и класирания.

Обща информация
Кандидатстудентски конкурсни изпити - 7, 8 и 9 юни 2018 г.

Заявления за участие в конкурсните изпити се приемат онлайн (след регистрация на този сайт), в кандидатстудентските бюра в страната или в ЮЗУ "Неофит Рилски", учебен корпус 1, ул. "Иван Михайлов" 66, Благоевград.

Срок за подаване на документи за участие в конкурсните изпити - от 28.05.2018 г. до 05.06.2018 г. (включително, без събота и неделя)

Кандидатите, заявили изпити онлайн, трябва да внесат в банков клон дължимата такса, не по-късно от 04.06.2018 год.


Още информация тук
ВАЖНО!
Кандидат-студентите могат да получат достъп до профила си, като въведат за потребителско име своя входен номер, а за парола - паролата, с която са били регистрирани.

От заплащане на такси за кандидатстване се освобождават лица, които са: кръгли сираци; с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военни инвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за деца лишени от родителски грижи; майки с три и повече деца и близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета (Съгласно чл. 14(2) от Правилника за приемане на студенти в ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр.Благоевград).
Ако попадате в някоя от горепосочените групи, моля обърнете се към кандидатстудентските бюра в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр.Благоевград или тези на територията на страната, за да предоставите изискуемите документи.
За да се запишете за явяване на кандидатстудентски конкурсен изпит трябва да се регистрирате.