Югозападен университет "Неофит Рилски"

[ Вход ]

Кандидатстудентска кампания 2019. Изпити, резултати и класирания.

Обявени са резултатите от проведеното на 10 юли 2019 год. Първо класиране по специалности на кандидат-студентите
Обща информация

График на класиранията по специалности
Първо класиране - на 10 юли 2019 г.
Второ класиране - на 18 юли 2019 г.

Регистриране на новоприетите студенти се извършва в
Учебен корпус № 1 на Университета (Кандидатстудентски център - стая 1102А, ул. Иван Михайлов № 66).

След първо класиране - от 10 до 17 юли 2019 г. включително.
След второ класиране - от 19 до 23 юли 2019 г. включително.

Работно време на комисиите по записване
Делнични дни от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
Почивни дни от 09.00 ч. до 15.00 ч.

Още информация тук
ВАЖНО!
Кандидат-студентите могат да получат достъп до профила си, като въведат за потребителско име своя входен номер, а за парола - паролата, с която са били регистрирани.

От заплащане на такси за кандидатстване се освобождават лица, които са: кръгли сираци; с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военни инвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за деца лишени от родителски грижи; майки с три и повече деца и близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета (Съгласно чл. 14(2) от Правилника за приемане на студенти в ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр.Благоевград).

Ако попадате в някоя от горепосочените групи, моля обърнете се към кандидатстудентските бюра в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр.Благоевград или тези на територията на страната, за да предоставите изискуемите документи.