Югозападен университет "Неофит Рилски"

[ Вход ]

Кандидатстудентска кампания 2018. Изпити, резултати и класирания.

Обявени са резултатите от проведеното на 16 юли 2018 год. Второ класиране
Обща информация

Основните класирания се извършват по следния график:
Първо класиране - на 10 юли 2018 г.
Второ класиране - на 16 юли 2018 г.

Регистриране на новоприетите студенти се извършва в:
Учебен корпус № 1 на Университета (Кандидатстудентски център - стая 1102А, ул. Иван Михайлов № 66).

След първо класиране - от 11 юли до 15 юли 2018 г.включително.
След второ класиране - от 17 юли до 20 юли 2018 г. включително.

Работно време на комисиите по записване:
Делнични дни от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч.
Почивни дни - от 09.00 ч. до 15.00 ч.

Още информация тук
ВАЖНО!
Кандидат-студентите могат да получат достъп до профила си, като въведат за потребителско име своя входен номер, а за парола - паролата, с която са били регистрирани.

От заплащане на такси за кандидатстване се освобождават лица, които са: кръгли сираци; с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военни инвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за деца лишени от родителски грижи; майки с три и повече деца и близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета (Съгласно чл. 14(2) от Правилника за приемане на студенти в ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр.Благоевград).
Ако попадате в някоя от горепосочените групи, моля обърнете се към кандидатстудентските бюра в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр.Благоевград или тези на територията на страната, за да предоставите изискуемите документи.