Югозападен университет "Неофит Рилски"

Кандидатстудентска кампания 2019. Изпити, резултати и класирания.

Обявени са резултатите от проведените на 20 и 21 април 2019 год. предварителни кандидатстудентски изпити
Обща информация
Кандидатстудентски конкурсни изпити - 7, 8 и 9 юни 2019 г.

Заявления за участие в конкурсните изпити се подават:

1. Онлайн (чрез регистрация в този сайт). Кандидатите, заявили изпити онлайн, трябва да внесат в банков клон дължимата такса, не по-късно от 04.06.2019 год.

2. В учебен корпус 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, зала 102А.
Срок: от 27.05.2019 до 05.06.2019 год. (включително, без неделните дни)

3. В кандидатстудентските бюра в страната.
Срок: до 04.06.2019 год.


Още информация тук
ВАЖНО!
Кандидат-студентите могат да получат достъп до профила си, като въведат за потребителско име своя входен номер, а за парола - паролата, с която са били регистрирани.

От заплащане на такси за кандидатстване се освобождават лица, които са: кръгли сираци; с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военни инвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за деца лишени от родителски грижи; майки с три и повече деца и близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета (Съгласно чл. 13(2) от Правилника за приемане на студенти в ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр.Благоевград).
Ако попадате в някоя от горепосочените групи, моля обърнете се към кандидатстудентските бюра в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр.Благоевград или тези на територията на страната, за да предоставите изискуемите документи.