Процедурата за заявяване онлайн на изпити от предварителните кандидатстудентски кампании се извършва в следните стъпки:

 1. Регистрация в онлайн системата на КСК

  Всеки кандидат попълва в определена форма данните, необходими за съдаване на нов потребителски профил. За целта е необходимо да посочите валиден имейл адрес и коректно да попълните личните си данни (ЕГН, трите имена, телефон и адрес за кореспонденция). При успешна регистрация, на посочения от Вас имейл адрес ще получите активационен ключ, чрез който да активирате профила си.

  Преди да активирате профила си, не можете да изберете изпити, на които да се явите!

 2. Редактиране на профила

  В случай, че сте въвели погрешни лични данни в т. 1, можете да ги редактирате във Вашия профил преди да го активирате. Изключение правят имейл адреса и ЕГН, които не могат да бъдат редактирани.

   

 3. Активиране на акаунта

  Полученият при регистрацията активационен ключ, трябва да бъде въведен в менюто "Активация" или на посочения във Вашия профил линк. Всички неактивирани профили се изтриват 2 часа след създаването им (или след последната корекция в данните от профила)!

   

 4. Заявяване на изпити

  От менюто „Избор на изпити“ можете да заявите изпитите, на които ще се явите. Всеки избор на изпити е оформен като група от изпити. Всяка група е независима и има уникален идентификационен номер. Веднъж създадена една група не може да бъде изтривана или редактирана.

  Един изпит може да присъства в една или повече групи. Могат да се създадат една или повече групи. Когато извършите плащане по дадена група изпити и оператор от университета потвърди получаване на плащането, изпитите от нея се блокират и не могат да бъдат включвани в нови групи.

  Ако сте допуснали грешка и сте създали група с изпити, част от които не желаете, не трябва да правите плащания по нея, а да създадете нова група, като посочите в нея изпитите, на които желаете да се явите и да направите плащане по нея (с платежно нареждане).

  Потвърждаване на плащането отнема време от един-два работни дни. При потвърждаване на плащането от страна на университета ще получите автоматично имейл известие. Един изпит се счита за окончателно избран, едва след като за групата, в която е включен, се получи плащане.

   

 5. Отпечатване на платежно нареждане

  В менюто „Избрани изпити“ се визуализират всички групи със заявени изпити, които сте създали. Изберете групата, която желаете да заплатите и отпечатете генерираното платежно нареждане.

  В случай, че не разполагате с принтер, запишете от него всички необходими данни. Извършете плащането по сметката на Университета в предпочитан от Вас банков клон.

  Задължително е да отбележите правилно в банковото нареждане номера на заплащаната група изпити и ЕГН на съответния кандидат-студент.

   

При проблеми се свържете с нас на адрес kskhelp@swu.bg или на телефон 073/588 555.