Югозападен университет "Неофит Рилски"

Кандидатстудентска кампания 2021

Допълнителен прием
Уважаеми кандидат-студенти,
От 21 юли 2021 год. Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на кандидат-студенти, за попълване на незаетите места по специалности от различни професионални направлвния.
Blackboard
Платформата за дистанционно обучение "Blackboard" на ЮЗУ "Неофит Рилски" ще бъде използвана за провеждане ОНЛАЙН на кандидатстудентски изпити. Тя се намира на адрес:
dlearning.swu.bg
Помощ
Този сайт представлява системата за онлайн кандидатстване на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Допълнителен прием
Обявен е ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на кандидат-студенти, за попълване на незаетите места по специалности от различни професионални направлвния.