Югозападен университет "Неофит Рилски"

Кандидатстудентска кампания 2024

Конкурсни изпити
Уважаеми кандидат-студенти,
Напомняме Ви, че последните конкурсни изпити ще се проведат на:
5 юли 2024 г. (петък) от 13:00 ч.
Заявки за явяване се приемат в деня на изпита (до 60 минути преди неговото начало) на място в университета - зала 1102А на учебен корпус 1, Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66.
Blackboard
Електронните кандидатстудентски изпити са реализирани под формата на тест в платформата Blackboard. Изпитите се провеждат присъствено в компютърна зала на университета, според обявения график. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.
Помощ
Този сайт представлява системата за онлайн кандидатстване на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Кандидатстване по специалности
От 17.06.2024 год. ЮЗУ 'Неофит Рилски' стартира онлайн прием на документи за кандидатстване по специалности. Крайният срок за подаване на документите ОНЛАЙН е 03.07.2024 год. 23:30 ч.