Процедурата за заявяване онлайн на изпити от предварителните кандидатстудентски кампании се извършва в следните стъпки:

 1. Регистрация в онлайн системата на КСК

  Всеки кандидат попълва в определена форма данните, необходими за съдаване на нов потребителски профил. За целта е необходимо да посочите валиден имейл адрес и коректно да попълните личните си данни (ЕГН, трите имена, телефон и адрес за кореспонденция). При успешна регистрация, на посочения от Вас имейл адрес ще получите активационен линк, чрез който да активирате профила си. В случай, че не откриете изпратения от нас имейл във Вашата пощенска кутия, моля проверете и в папката за "отхвърлни" имейли на Вашия пощенски клиент.

  Преди да активирате профила си, не може да изберете изпити, на които да се явите!

 2. Редактиране на профила

  В случай, че сте въвели погрешни лични данни в т. 1, можете да ги редактирате във Вашия профил преди да го активирате. Изключение правят имейл адреса и ЕГН, които не могат да бъдат редактирани.

   

 3. Активиране на профил

  За да активирате профила си използвайте получения при регистрацията активационен линк. В случай, че вашият email клиент не разпознава линкове, моля копирайте и въведете линка в полето адрес на браузъра.

  Всички неактивирани профили се изтриват 24 часа след създаването им (или след последната корекция в данните от профила)!

   

 4. Заявяване на изпити

  От менюто „Избор на изпити“ можете да заявите изпитите, на които ще се явите. Всеки избор на изпити е оформен като група от изпити. Всяка група е независима и има уникален идентификационен номер. Веднъж създадена една група не може да бъде изтривана или редактирана.

  Един изпит може да присъства в една или повече групи. Могат да се създадат една или повече групи. Когато извършите плащане по дадена група изпити и оператор от университета потвърди получаване на плащането, изпитите от нея се блокират и не могат да бъдат включвани в нови групи.

  Ако сте допуснали грешка и сте създали група с изпити, част от които не желаете, не трябва да правите плащания по нея, а да създадете нова група, като посочите в нея изпитите, на които желаете да се явите и да направите плащане по нея (с платежно нареждане).

  Потвърждаване на плащането отнема време от един-два работни дни. При потвърждаване на плащането от страна на университета ще получите автоматично имейл известие. Един изпит се счита за окончателно избран, едва след като за групата, в която е включен, се получи плащане.

   

 5. Отпечатване на платежно нареждане

  В менюто „Избрани изпити“ се визуализират всички групи със заявени изпити, които сте създали. Изберете групата, която желаете да заплатите и отпечатете генерираното платежно нареждане.

  В случай, че не разполагате с принтер, запишете от него всички необходими данни. Извършете плащането по сметката на Университета в предпочитан от Вас банков клон.

  Задължително е да отбележите правилно в банковото нареждане номера на заплащаната група изпити и ЕГН на съответния кандидат-студент.

   

При проблеми се свържете с нас на адрес kskhelp@swu.bg или на телефон 073/588 555.