Югозападен университет "Неофит Рилски"

Регистриране на кандидат-студент

Използвайте формата по-долу, за да създадете нов акаунт.

Създаването на акаунта е неуспешно. Моля поправете грешките и опитайте отново.
Детайли за кандидат-студента
Име
Името трябва да е изписано на кирилица с начална главна буква!
Презиме
Презимето трябва да е изписано на кирилица с начална главна буква!
Фамилия
Фамилията трябва да е изписанa на кирилица с начална главна буква!
Пол
Мъж Жена
ЕГН
Област
Община

Паролата трябва да е минимум 8 символа, като съдържа поне една буква и поне една цифра.

Изразявам и потвърждавам съгласието си Югозападният университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, да събира, използва, съхранява и изтрива личните ми данни за целите на провежданата кандидатстудентска кампания, подсигурявайки, че личните данни се обработват в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз и националното законодателство. Информиран съм, че имам правото по всяко време да изисквам актуализация и информация относно ползването на личните ми данни.Въведете символите от картинката